• Психотерапия

 • wordpress psychologist theme

  Психотерапията е процес на целенасочена работа за преодоляване на емоционалното и психологическо страдание на личността. Тя цели да допринесе за общото ни усещане за благополучие и за способността ни да овладяваме живота си по-ефективно като по този начин повлиява положително нашето душевно и физическо здраве.

  Когнитивно-поведенческата психотерапия е съвременен метод разработен специално за лечение на депресия, тревожност, зависимости, фобии и други проблеми. Тя помага като дава на човек пълно разбиране за това как проблемът му се случва и поддържа. Психотерапевтът идентифицира заедно с клиента ирационалните и дисфункционални мисли и заедно търсят нови по-реалистични и полезни вярвания, които да ги заместят. Въвеждат се нови начини за разбирането на проблема, като психотерапевтът учи клиента на необходимите умения за разбиране и преодоляване на симптомите. Крайната цел е човек сам да стане терапевт на себе си, когато психотерапията приключи.

 • На какви състояния може да помогне Когнитивно-поведенческата психотерапия?

  Когнитивно-поведенческата психотерапия е научно доказала своята ефективност при различни състояния – както психично-здравни, така и соматични (телесни) проблеми. Например:

  • тревожни разстройства като фобии, панически атаки и хипохондрия (опасения за телесното здраве)
  • депресии
  • трудности в способността за концентрация
  • нарушения в контрола върху храненето (хранителни разстройства)
  • обсесивно-компулсивно разстройство (натраплива невроза)
  • гняв
  • поведенчески и емоционални проблеми в юношеска възраст
  • пост-травматично стресово разстройство
  • сексуални и партньорски проблеми
  • вредни навици
  • злоупотреба с дроги и алкохол
  • някои проблеми на съня
  • синдром на хронична умора
  • хронична персистираща болка

  Като правило, колкото по-специфичен е проблемът, толкова по-вероятно е когнитивно-поведенческата психотерапия да помогне. Това е така, защото тя е практическа психотерапия, която се фокусира върху конкретното решаване на проблемите в краткосрочен план. Методът може да се използва както самостоятелно, така и в комбинация с медикаменти взависимост от вида и тежестта на състоянието, което се лекува.

 • Какво се случва в хода на една когнитивно-поведенческа психотерапия?

  Първата сесия на терапията обикновено е времето, когато терапевтът и Вие разработвате общо разбиране за проблема. Това обикновено има за цел да покаже как Вашите мисли, идеи, чувства, нагласи и поведения влияят на ежедневието Ви.

  След това обсъждате плана за лечение и целите, които искате да постигнете, както и приблизителния брой сесии, които ще са нужни. Всяка сесия продължава около 50-60 минути обикновено с честота един път седмично. Повечете курсове продължават 10-15 седмици. Понякога са нужни повече или по-малко срещи според характера и тежестта на състоянието. Междинни консултации могат да се правят и по телефона.

  От вас се очаква да имате активно участие и може да получавате домашни задачи между сесиите. Напр. ако страдате от социална фобия в началото на терапията може да Ви се постави задача да си водите дневник на мислите, които се явяват, когато станете тревожен преди социално събитие. По-късно може да ви бъде дадено за домашно да опитвате начини за справяне научени по време на терапията.