• Работа със зависимости

 • Какво е зависимост

  Това е натрапчива потребност да се извършват определени действия, без оглед на неблагоприятните последствия от медицински, психологически или социален характер. Зависимостите биват:

  • физиологична (предизвикана от прием на химически вещества – наркотици, алкохол, лекарства, цигари)
  • поведенческа (хазартни игри, шопинг, рисково поведения, честа смяна на партньори, работохолизъм и т.н.).
 • Зависимостта винаги идва с положително намерение, което не може да бъде удовлетворено с други методи.
  Винаги трябва да помним, че зад хазарта, пушенето, дори и прекаленото четена на любовни романи стои желанието
  да сме харесвани, красиви, победители, да получаваме приятни емоции.
  Ако външната зависимост е победена, а вътрешната потребност е останала - непреработена,
  то тя задължително ще се "прояви" по друг начин.