• За мен

 • При работа използвам различни подходи и техники: когнитивна-терапия, юнгианска психоанализа и др. Интегрирането на различни методи ми позволява да намеря индивидуалният подход към всеки клиент.

  Смисълът на всяко човешко съществуване е щастието – това е равносилно на здраве - емоционално, психическо и физическо.

 • Дияна Беязова

 • Психолог

  Допълнителни квалификации:
  Обучение в когнитивно-поведенческа психотерапия към Българската асоциация по когнитивно-поведенческа психотерапия.

  Професионален обхват:
  Индивидуално и семейно терапевтично консултиране
  Детско-юношеско терапевтично консултиране

 • Препоръчана литература

  Тук Вие  ще откриете колекция от книги, информация и факти.

 • Психолог Бургас,